پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه کسانی که در ابتدای طرح تاسیس محور گردشگری ملی هفت باغ علوی نسبت به ثبت نام بصورت اقساطی جهت خرید قطعات اراضی این محور اقدام نموده اند میرساند خواهشمند است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه جاری
ضمن مراجعه به شرکت عمران علوی ماهان نسبت به تعیین تکلیف ثبت نام خود اقدام در غیر اینصورت شرکت عمران علوی ماهان کرمان هیچ مسئولیتی در قبال اشخاص مذکور ندارد
آدرس : ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی ، سمت راست ، طبقه فوقانی کرمان موتور،

شرکت عمران علوی ماهان کرمان شماره تماس :73-33257577-034