بنای کبوترخانه محور هفت باغ علوی

كبوتر خانه در حقيقت سازه كاهگلي هست كه در قديم الايام براي پرندگان خصوصا كبوتر ها ساخته ميشد . كشاورزان از فضله پرندگاني كه در كبوتر خانه ساكن هستند به عنوان يک كود بسيار غني و سرشار از فسفر استفاده ميكردند . كبوترخانه ساخته شده در محور گردشگری ملّی هفت باغ علوي كرمان يك كبوتر خانه پنج قلو به ارتفاع ٢٢ متر و مساحت تقريبي ٥٠٠ متر مربع ميباشد
اين سازه در جهت احيا معماري و كاربرد فراموش شده كبوترخانه ها بنا گرديده است .
قسمت برجهاي كبوتر نسبت به سالن اصلي ايزوله بوده و از اين سالن در جهت موضوعات فرهنگي و هنري استفاده خواهد شد .