پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

بنای کبوترخانه محور هفت باغ علوی

كبوتر خانه در حقيقت سازه كاهگلي هست كه در قديم الايام براي پرندگان خصوصا كبوتر ها ساخته ميشد . كشاورزان از فضله پرندگاني كه در كبوتر خانه ساكن هستند به عنوان يک كود بسيار غني و سرشار از فسفر استفاده ميكردند . كبوترخانه ساخته شده در محور گردشگری ملّی هفت باغ علوي كرمان يك كبوتر خانه پنج قلو به ارتفاع ٢٢ متر و مساحت تقريبي ٥٠٠ متر مربع ميباشد
اين سازه در جهت احيا معماري و كاربرد فراموش شده كبوترخانه ها بنا گرديده است .
قسمت برجهاي كبوتر نسبت به سالن اصلي ايزوله بوده و از اين سالن در جهت موضوعات فرهنگي و هنري استفاده خواهد شد .